MATERIALES
Hidurón®
Aleación Marinel®
Bronce de aluminio
Aluminio Silicio
Bronce
Bronce fosforado
Bronce
Latón naval
Latón
Cupro níquel 70/30, 90/10 m
Aluminio
Nylon
PTFE